MAX Skiltskriver

Spesifikasjoner:

Maksimal klebemerkestørrelse:
Oppløsning:

Printertype:
Skjærehode:
PC Tilkobling:

10 x 200 cm (50 x 200 cm kan settes sammen)
MAX: 200 DPI
MAX HE: 400 DPI
Termisk voksskriver
Slepekniv
USB eller Parallell
Programvare: Nicelabel PRO (inkludert).

Norsk tekst, norske manualer
Mulighet for design av egne klebemerker
Import av logos og grafikk
Import av tekt fra Excel, epost eller databaser
Enkel å lære, enkel å bruke!


Merking av kjemikalier

Merking av kjemikalier


Elektromerking

Elektromerking

TPM Merking

Fluoriserende/etterlysende skilt

Lagermerking

HMS merking

HMS merking

Elektromerking

Rørmerking

Rørmerking